X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 20 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 11:15 ب.ظ

 

 

مرداب

امروزه معیارهائی دردست است که باتوجه به آنهامیشوددرجه ی پیشرفت یاتوقف وپس رفت جوامع انسانی رانسبت به هم محک زد.از استثناهاکه بگذریم،محل زندگی،شکل ونوع معیشت،وضعیت حقوق زنان وکودکان وسالمندان،حجم سبدکالاهای مصرفی وفرهنگ مصرف،میزان درآمد،راههای گذران اوقات فراغت،میزان پولی که هزینه ی ارتقافرهنگی میشود،میزان تحصیلات وراههاوگستره ی ارتباطات اجتماعی،میزان تحصیلات،ورزش،اوضاع بهداشت ودرمان،سلامت جسمی وروانی،تامین اجتماعی،امنیت اجتماعی،عشق وعلاقه به حفظ محیط زیست،میزان استفاده ازمحصولات تکنولوژی روزوسرانجام رعایت موازین مندرج درمفاداعلامیه ی جهانی حقوق بشرابزارهای ارزش نهی به انواع زندگی هستند.

باتوجه به چنین پیش فرضهائی رفتم آنجاتاببینم زندگی چگونه میگذرد.وحالامیخواهم بی هیچ چسناله وزرنجه کردنی،دیدنیهایم رابرایت بریزم روی دایره.ویرت باشدمرداب است،نتپی!هواداشت روشن میشد،طرف شرق،انگاربه آسمان سبز سحرگاهی پشنگی ازخون زده بودندکه آرام آرام جذب میشد وروی افق راه میکشیدورنگ زنگاری طلائی به خودمیگرفت.اینجاهم زندگی به پرجنب وجوشی ته وتوی ولای ولوی ودلادل سکوت پرحیله مرداب وبه بی دهنه افساری بادهای هرزه ی پائیزی میگذرد.ماشین رفتارآدمهاگوئی براساس یک اراده فوق بشری کوک شده،مثل کورهاتاتی تاتی کنان به هم میرسندوازهم جدامیشوند،فرصتش دست بدهدهمدیگرراله ولورده میکنند.بس که زندگی دوش به دوش مرگ راه میرودگاهی آدم ناچارمیشودازخودش بپرسد:"واقعااین همه تلاش وتقلابه چه دردمیخورد؟"مردهای کهنه قالتاق به زنهاچشمک می اندازندوحرف میپرانند،همدیگررالیچارتپان وغمزه داغ میکنند.وای چه خبره؟موس موس وچاکرم نوکرم،نخالگی وبی نزاکتی وچشم دریدگی رواج دارد.شوخی باردی وبوس وکناروماچ وموچ ولاس ولیس به مسابقه گذاشته شده.دل باشدتادلت بخواهددلبرفراوان است!کاربی بازده چون تندآب رودخانه های بهاری جریان دارد.آدمکهاعاشق میشوند،می لنبانندوبندازمیکنند.به پس اندازان تخم وترکه جایزه تعلق میگیرد.همه باهم دوستی میکنندودراین دوستی هاشریرانه ترین دشمنی هارابه اجرامیگذارند.میخورندومینوشندومیخوابندوبیدارمیشوندوزیرسلطه ی سوداهای کج وکوله وشهوات حقیرزندگی میکنند.جان ارزان است بنابراین همه با هم جان یا مفت میکنند.چیزی که دیده میشود روزها وشبهای معمولی روزمره ی نکبت بارحزن آلودی است که بی رحمانه جارومیشوندواجزاحقیرونامتناسبشان چون ذرات غباردرعمق مرداب ته نشین میشوند.لشک پیری زودرس صورتشان راپرچین وچروک وموهایشان راسفیدمیکند.ناخوش میشوندمی افتندومیمیرند.

دارم برمیگردم.حریرصبح باسکوت لطیف باف خوش رنگ وبوئی پاورچین پاورچین بالامی آید.هرصدائی هراندازه ناچیزهم که باشدآن راجرمیدهدوصدای جرخوردگیش درهمه ی افاق،زمین وآسمان منعکس میشود

روی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطالب آنهاراقضاوت کند

_درلینک خورشید(عکسی)راببینید

http://kho-r-shid-blogsky.com

_درلینک ماهتاب(عکسی)راببینید

http://maahtab.blogsky.com//

_درلینک فیروزه (من وآوازمادرت)رابخوانید

http://firooze.blogsky.com

_درلینک مینیمالنویسی(به مناسبت قتل ذرخیابان مقابل چشم مردم وپلیس )رابخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsky.com

_درلینک پشوتن(شعری ازشاعری)رابخوانید

http://pashootan.blogsky.com

_درلینک ازاوراق زرنگارکتابها(ازاین کتاب بخوانید)بخوانید

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

درلینک قطره محال اندیش(اشعاری ازشعرا)رابخوانید

http://ghtremahalandish.blogsky.com

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس ونگوگ)بیائید

http://sooratgaran.blogsky.com

_درلینک اهورا(نقاشی های سهراب سپهری)راببینید

http://a-hu-ra.blogsky.com/

_درلینک ازین روزهای خاکستری(عکسی ازروزهای خاکستری)راببینید

http://azinroozhaykhakestary.blogsky.com/

_درلینک زیرغزلی ازحافظ باصدای گرم علی موسوی گرمارودی بشنوید

http://hafez.mastaneh.ir/ghazal/ghazal-15//

درلینک زیر(افسانه ی زندگی سرهنگ زاده)رابشنوید_

http://www.4shared.com/get/_s2BWI_P/korosafsaneh_Zendegi.html

_درکینک زیرغوغای ستارگان رامیبینید

http://ghoghaysetaregan.blogsky.com/

_ادرلینک کنج دنج بهشت نقاشان جهان دیدن کنید

http://kongedengebeheshtenaghashan.blogsky.com/

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo