X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 8 مهر‌ماه سال 1389 ساعت 02:59 ب.ظ

 

 

تابلوی(مکاشفه)اثر:کرامسکوی نقاش نامدارروس

 

من وسهراب وغفلت رنگین یک دقیقه ی حوا!

حال که:

"حیات،غفلت رنگین یک دقیقه ی حواست!"

بایدباورکنی:

"همیشه خراشیست روی صورت احساس"

مگرخبرنداری؟:

"من ازبازترین پنجره بامردم این ناحیه صحبت کردم

وحرفی ازجنس زمان نشنیدم"

یادت نیست که:

"ماگروه عاشقان بودیم وراه ما

ازکنارقریه های آشنابافقر

تاصفای بیکران میرفت؟"

فکرمیکنی نبایدمیپرسیدم؟:

"کجاهراس تماشا لطیف خواهدشد؟"

غم انگیزنبودوقتی همه ی عمر؟:

"صدای آب تنی کردنی بگوش نیامد

وعکس پیکردوشیزه ای درآب نیفتاد؟"

مضحک نبودهنگامیکه من:

"سربالین فقیهی نومیدکوزه ای دیدم لبریز سوال؟"

شرم آورنبودوقتی که:

من قطاری دیدم که سیاست میبردوچه خالی میرفت؟"

وقتی:

"حوری دخترتازه باغ همسایه زیرکمیاب ترین نارون روی زمین فقه میخواند؟"

گریه آورنیست وقتی؟:

"وصل ممکن نیست

وهمیشه فاصله ای هست"

وقتی:

"مرگ درذهن اقاقی جاریست"

وقتی:

"من قطاری دیدم،فقه میبردوچه سنگین میرفت؟"

وقتی:

"کسی به من نگفت:

اندکی صبرصحرنزدیک است؟"

مثل من بغض گلویت رانمیگیردوقتی؟:

"حنجره ی جوی آب را

قوطی کنسروخالی زخمی کرد؟"

به من حق بده وقتی میگویم:

"من ازسطح سیمانی قرن میترسم"

غم انگیزنیست وقتی؟:

پائیزروی وحدت دیواراوراق میشود؟"

به من حق بده وقتی میگویم:

"بایدکتاب رابست

بایدبلندشد

درامتدادوقت قدم زد

گل رانگاه کرد

ابهام راشنید"

مگرنه اینکه؟:

"انسان وقتی دلش گرفت

ازپی تدبیرمیرود؟"

پس گله نکن اگرکه:

"امشب چمدانی را

که به اندازه ی پیراهن تنهائی من جادارد

بردارم وبه سمتی بروم"

آری برای یک بارهم شده باورکن:

دورخواهم شدازین خاک غریب

که درآن هیچکس نیست که دربیشه ی عشق

قهرمانان رابیدارکند"

مگرچاره ای داشتم جزاینکه راه ببرم به:

"پله هائی که به سردابه ی الکل میرفت؟"

پس راهم رانبند.من رفتم:

"رفتم تامیز

تامزه ی ماست،تاطراوت سبزی

آنجا نان است واستکان تجرع

حنجره میسوزددرصراحت ودکا"

شایداینجابتوانم بگویم:

"ای خدای دشت نیلوفر

کوکلیدنقره ی درهای بیداری؟"

پس اگربپرسی کجای جهان ایستاده ام نبایدتعجب کنی اگربگویم:

"پشت هیچستانم!"

پس:

"به سراغ من اگرمی آئید

نرم وآهسته بیائید،مباداکه ترک بردارد

چینی نازک تنهائی من"

روی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطالب آنهاراقضاوت کند

_درلینک سنگ وسبوچای بنوشیم وروزنامه برقی بخوانیم

http://sangosaboo.blogsky.com/

_درلینک کدو(پایان کارمینا)راببینید

http://abzarekaremina.blogsky.com/

_درلینک خورشید(عکسی)راببینید

http://kho-r-shid-blogsky.com

_درلینک ماهتاب(عکسی)راببینید

http://maahtab.blogsky.com/

_درلینک فیروزه (حکم)رابخوانید

http://firooze.blogsky.com

_درلینک مینیمالنویسی(بذرجهان)رابخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsky.com

_درلینک پشوتن(شعری ازکوهن وشعری ازگلچین گیلانی)رابخوانید

http://pashootan.blogsky.com

درلینک گل ارغوان(بخش پایانی آفتابه)رابخوانید

http://golarghavan.blogsky.com

_درلینک ازاوراق زرنگارکتابها(برادران کارامازوف2)رابخوانید

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

درلینک قطره محال اندیش(ابیاتی ازشعرا)رابخوانید

http://ghtremahalandish.blogsky.com

_درلینک رازکرشمه های رازقلم جولیلی عزیز(...)رابخوانید

http://razekereshmehayeraghseghalam.blogsky.com

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس ونگوگ)بیائید

http://sooratgaran.blogsky.com

_درلینک دقیقه نود(با اخبارلحظه به لحظه‌ی وطن)آشناشوید

http://min30.blogsky.com

_سری هم به حیاط خلوت بزنید

http://parvane121.blogsky.com

_درلینک اهورا(نقاشی های سهراب سپهری)راببینید

http://a-hu-ra.blogsky.com/

_درلینک ازین روزهای خاکستری(عکسی ازروزهای خاکستری)راببینید

http://azinroozhaykhakestary.blogsky.com/

_درلینک زیرغزلی ازحافظ باصدای گرم علی موسوی گرمارودی بشنوید

http://hafez.mastaneh.ir/ghazal/ghazal-364

_درلینک زیر(ملاقات بادوزخیان) رابشنوید

http://www.4shared.com/get/GM712mKm/Mastan__Homay_-_Molaghat_Ba_Do.html

_درکینک زیرغوغای ستارگان رامیبینید

http://ghoghaysetaregan.blogsky.com/

_درلینک زیردلخراشیدگیهارامیخوانید

http://delkharashidegiha.blogsky.com/

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo