X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1389 ساعت 07:48 ب.ظ

 Your image is loading...

 

رقص باباکرم

هرگزنمیردآنکه دلش زنده شدبه عشق

ثبت است برجریده ی عالم دوام ما

(حضرت حافظ)

درمیان رقصهای فولکلورایران"رقص باباکرم"رقص نام آشنائیست که درجریان آن،رقاص،کت وشلوارسیاه وکلاه شاپوی مخملی ِمشکی وپیراهن سفیدجاهلان ِقدیم رامیپوشدودرحالی که لنگی به گردن آویخته،بانوای سازوترانه ی مخصوص ِاین رقص،کمروشکم وسروگردن ودستهارابه حرکت درمی آورد.پیدایش این رقص کوچه بازاری وروحوضی به دهه بیست شمسی یعنی اوایل سلطنت رضاشاه وکشف حجاب برمیگردد.که به زودی بین مردم ِطبقه ی متوسط محبوب شده رواج میابد.داستانی که سبب بوجودآمدن ِاین رقص میشودداستان عشق ِنامتعارف غم انگیزی است که شنیدنش خالی ازلطف نیست.داستان ازین قراربوده که یک بانوی جوان وزیبای درباری "کرم "باغبان پیری رابه استخدام درمی آورد.هربارکه خانوم درباری به باغ می آمده بانازوادابه کرم میگفته:"باباکرم چطوری؟"وباتکراراین ملاقاتها بتدریج باباکرم یک دل نه صددل عاشق بانوی دلربامیشوددواین دلبستگی به عشقی ژرف ویک سویه تبدیل میشود.به طوریکه هربارکه،باباکرم"باباکرم چطوری؟"رامی شنیده بوجدآمده دست وپای خودراگم میکرده،رنگ رخسارمیباخته وبرای نشان دادن ذوق وشوق خودازدیداریار،ناخودآگاه سروپاودست وکمرش رابه حرکت درمی آورده.باباکرم هرغروب که دست ازکارمیکشیده به پیاله فروشی محل میرفته دُمی به خمره میزده وچون مستی شراب حجاب نبایدهاراپاره میکرده.احساس میکرده که صدای دلنوازمعشوق به اومیگفته:"باباکرم چطوری؟"واوهمان حرکات کمروسروگردن راپشت سرهم تکرارمیکرده وهمپیاله هاومطرب های میخانه کم کم دوره اش میکرده وبااوبه دست افشانی وپایکوبی میپرداخته اند.عمراین شادی هابه سرمیرسدومعشوق عازم فرنگ میشودودیری نمیگذردکه "باباکرم"ازدوری عشق ازدست رفته دق میکندومیمیردبعدتردرغیاب ِباباکرم فردی خوش ذوق ترانه ای به همین نام میسرایدوباایجادتغییراتی درحرکات رقص بابای شهید ِعشق،رقص باباکرم رابه شیوه ی امروزی درمی آورند.با اجرای این رقص ترانه ی زیرخوانده میشودکه اولین بارباصدای حسین همدانیان اجراشده.

ترانه ی بابکرم باصدای حسین همدانیان رااینجادانلودکرده بشونیدوبه یادبابائی که جان برسرعشق نهاداگرقری درکمرداریدبه ترقص درآئیدوروح اورادرآسمانهاشادکنید.

http://www.4shared.com/audio/CgjoJ-6O/Hosein_Hamedanyan_baba_karam.html?err=no-sess

***

روی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطالب آنهاراقضاوت کنید

 _درلینک کدو(میناعشق راازخرگوشان آموخت)راببینید

http://abzarekaremina.blogsky.com

_درلینک خورشید(عکسی)راببینید

http://kho-r-shid-blogsky.com

_درلینک ماهتاب(عکسی)راببینید

http://maahtab.blogsky.com

_درلینک فیروزه (تاکجاتاچند؟)رابخوانید

http://firooze.blogsky.com

_درلینک مینیمالنویسی(تقدیر)رابخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsly.com

_درلینک پشوتن(شعری ازولادیمیرهولان)رابخوانید

http://pashootan.blogsky.com

درلینک گل ارغوان(بخش آخرآفتابه)رابخوانید

http://golarghavan.blogsky.com

_درلینک ازاوراق زرنگارکتابها(ازدیوان عبیدزاکانی)بخوانید

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

درلینک قطره محال اندیش(ابیاتی ازشعرا)رابخوانید

http://ghtremahalandish.blogsky.com

_درلینک رازکرشمه های رازقلم جولیلی عزیز(...)رابخوانید

http://razekereshmehayeraghseghalam.blogsky.com

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس ونگوگ)بیائید

http://sooratgaran.blogsky.com

_درلینک دقیقه نود(با اخبارلحظه به لحظه‌ی وطن)آشناشوید

http://min30.blogsky.com

_سری هم به حیاط خلوت بزنید

http://parvane121.blogsky.com

_درلینک اهورا(نقاشی های سهراب سپهری)راببینید

http://a-hu-ra.blogsky.com/

_درلینک ازین روزهای خاکستری(عکسی ازروزهای خاکستری)راببینید

http://azinroozhaykhakestary.blogsky.com/

_درلینک زیرغزلی ازحافظ باصدای گرم علی موسوی گرمارودی بشنوید

http://hafez.mastaneh.ir/ghazal/ghazal-20/

_درلینک زیرترانه (طاقتم ده)راباصدای مرضیه بشنوید

http://www.4shared.com/audio/1Xgky-OI/Marzieh_-_Taghatam_Deh.html?s=1

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo