جمعه 24 مهر‌ماه سال 1388 ساعت 01:15 ق.ظ

 Your image is loading...

شبیه سازی

اگرمحمدمسعود،کریم پورشیرازی،مختاری،پوینده و...ازقبیله قلم شکستگان باشندادعای قلم شکستگی کارساده ای نیست که اگرازسَرِبازیگری سهل گیری شوددراوج کارممیزی قانونی کاررادانسته یانادانسته به درزگیریهای فردی (خودسانسوری)میکشدکه درآن صورت منجربه خرپنداری،توهین وتحقیرودشنامگوئی به دیگران میشودکه:

قصددشنام نیست،بیان شناعت دشنام است!

اگرروان رنجورنباشیم میپذیریم که دشنام بزرگترین ابداع بشریعنی زبان راضایع میکند.دشنام توهیبنی است به روح،سوقصدی است نسبت به فیض،این جرم ازکسی که کلمات رادرست نمی سنجدهم سرمیزند،چون سخن گفتن یعنی سنجیدن وتعریف به دست دادن،کلمه اخذ ِتصمیمی است میان مرگ وزندگی بنابراین اگرکسی به دشنام توراگاوبنامدیابابه بازی گرفتن وهجوم به خِرَدَت توراگاوتصورکندسرانجام طعمه‌ی شاخ گاوی میشودکه به تونسبت داده.انسان ازشبحی که به جهان می آوردگریزی ندارد،شرهمیشه به نقطه شروعش برمیگردد،لذاکسی که دراوج تسلط درزگیری وممیزی باادعای بی جای شکستگی قلم گریزراتوجیه میکندخودسانسوری راهم به بقیه‌ی بدبختیهااضافه میکند

***

درروی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطالب آنهاراقضاوت کنید

_درکینک کدو(ازین آوازپدرمینا)راببینید

httP://abzarekaremina.blogsky.com

_درکینک خورشید(عکسی)راببینید

http://khor-shid.blogsky.com

_درلینک ماهتاب (عکسی)راببینید

http://maahtab.blogsky.com

_درلینک فیروزه(روحانی یافیلسوف)رابخوانید

http://firooze.blogsky.com

درلینک مینیمالنویسی(امکان رستگاری بعدازسقوط)رابخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsky.com

_درلینک پشوتن (غزلی ازحافظ)رابخوانید

http://pashootan.blogsky.com

_درلینک گل ارغوان(بخش پایانی آفتابه )رابخوانید

http://golarghavan.blogsky.com

_درلینک ازاوراق زرنگارکتابها(خسیس مولیر2)رابخوتنید

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

_درلینک قطره محال اندیش(ابیاتی ازشعرشعرا)رابخوانید

http://ghtremahalandish.blogsky.com

_درلینک رازکرشمه های رقص قلم(...)رابخوانید

http://razekereshmehayeraghseghalam.blogsky.com

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس ونگوگ )بیائید

http://sooratgaran.blogsky.com

درلینک دقیقه نود(بااخباروطن)آشناشوید

http://min90.blogsky.com

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo