پنج‌شنبه 26 دی‌ماه سال 1387 ساعت 09:50 ب.ظ

ase 

گفتمگفتی بایک اندیشمندپُست مُدرن

_ببخشیدآقای پست مدرن،چه بایدکرد؟

_مُعَطل نشو،همین

_چه نوع کاری رابرای گذران زندگی بایدبرگزید؟

_کارراطوری انتخاب کن که باگرفتن ِاندکی ازوقتت جوابگوی مخارج ِ سالیانه‌ی توباشد.

_چنین کاری چه امکانی ایجادمیکند؟

_درفصول ِچهارگانه به توفرصت میدهدتابه قدرِکافی دراختیارخودت باشی.

_درطی چنین اوقات ِفراغت ِفراوانی به چه اموری بپردازم؟

_کتاب بخوان،نقاشی ببین،فیلم وموسیقی رافراموش نکن،ورزش کن،تحولات شگرف ورزشی راتعقیب کن به اپُراهابرو...

_دراوقات فراغتم کارِهرروزه ام چه باشد؟

_هرروزقدم بزن،درهوای سرد،گرم،ابری،آفتابی،فرق نمیکند.

_درقدم زدنهایم به کجاهاروبیاورم؟

_هرگزبه جای خاصی نرو،به جائی بروکه پاهایت بطورِاتفاقی تورامیبرند.

_کجارابرای زندگی انتخاب کنم؟

_کلان شهرهاراانتخاب کن که فضائی بی پایانند،هزارتوئی ازمکانهای بی انتها.

_زندگی درکلان شهرهاچه فایده ای دارد؟

_به تو فرصت میدهدگم شوی.

_به کجاسفرکنم؟

_به درون خودسفرکن،مشروط براینکه نه تنهادرشهربلکه دردرون خودنیزگم شوی.

_باخودچه کنم؟چگونه آرام بگیرم؟

_هربارکه قدم برمیداری خودت راجابگذار،به چرخش خیابانهاتسلیم شو.با تقلیل خودبه چشمانی نظاره گرازاجبارمکررکردن بگریزاینهابرای لحظه ای هم که شده آرامت میکند.

_آقای...

_مُعطلم نکن

***

_درلینک"خورشید"لانه‌ی متروک رامیبینید.

_درکینک "ماهتاب"برای ستاره رامیبینید

_درکینک"فیروزه" "آدمی؟ "رامیخوانید

_درلینک "رازکزشمه های رقص قلم "وبلاگ جولیلی عزیز"مسئولیت"رامیخوانید

_درلینک "پشوتن"شعری ازمریم رامیخوانید

_درلینک "ازاوراق زرنگارکتابها"امیرهرس"رامیخوانید

_درلینک"مینیمالنویسی""بوی خاک باران خورده"رامیخوانید

_درلینک"کدو""مثنوی مینانامه "رامیخوانید

_درلینک"دقیقه نود""جایزه"سیمین دوبوار"رامیخوانید

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo